• Välj webbplats

Mechanical Engineering

Altrans lösning Mechanical Engineering, mekanik, täcker analys, idé, utveckling, produktion och underhåll av olika system och produkter. Lösningen kräver goda kunskaper kring mekanik, termodynamik, strömningsmekanik, samt materialvetenskap och energiteknik.

 

Altrans roll innefattar utveckling och av nya och befintliga produkter och tjänster inom mekanikområdet. Genom vårt goda rykte och tillsammans med kompetens och expertis inom området har vi även möjlighet att erbjuda våra tjänster på global nivå. Våra lösningar sträcker sig över många områden, så som bilar, konstruktion, komplex mekanik, transportlösningar samt system inom energiproduktion (utveckling av förnyelsebar energi och kärnkraftssystem).

 

Våra kunders behov

  • Stöd av experter med gedigen kunskap och förståelse för de specifika egenskaperna hos kundens produkter.
  • Möjligheten att dra nytta av ett team av ingenjörer med varierad teknisk expertis. 
  • En flexibel leverantör som både kan lösa specifika lokala problem och erbjuda globalt distribuerade lösningar) samt har tillgång till ett stort nätverk av leveransmodeller.
  • Ett delat ansvar genom arbetspaket ledda av leverantören.
  • Möjlighet till global outsourcing, från planeringsfasen till produktion/tillverkning (outsourcing/offshoring).
  • Kortare produktcykler genom innovativare lösningar.
  • Kostnadseffektiva leverantörer.