• Välj webbplats

Expertis och verksamhetsområde

Vi erbjuder:

  • Oberoende expertis för att stödja utveckling, processer och affärspraxis för dina produkter och tjänster
  • System och förbättringsprocesser baserade på Lifecycle Experience för innovation
  • Utveckling av nya användningsområden inom Lifecycle Experience för verkstadsindustri
  • Stöd och anpassning vid Lifecycle Experience-införande i tillverknings- och tjänsteindustrin
Lifecycle experience

Genom Altran får du tillgång till:

  • Bred och djup kompetens för branscher som  flyg,  järnväg, försvar, fordon, energi och kärnkraft, hem- och flygelektronik samt medicintekniska produkter. En global täckning som främjar korsbefruktning mellan branscher i varje skede av livscykeln.
  • Multidisciplinära team med bred erfarenhet inom produkt- och tjänsteutveckling, innovation management och process expertis hjälper dig effektivisera och förkorta tiden från innovation till kundupplevelse.
  • En noggrann metod som säkerställer väl genomarbetade produkter från första början, förbättrad prestanda såväl miljömässigt som tekniskt liksom förbättrad tillgänglighet med låga driftskostnader.
  • Ett brett spektrum av tjänster och erfarenheter baserade på partnerskap med ledande företag.