• Välj webbplats

Quality & Compliance Management

För att kunna hantera kvalitetsfrågor krävs struktur med rutiner, instruktioner och processer i enlighet med praxis. Arbetet måste också ske i enlighet med definierad process och modell. För att lyckas med detta krävs fokus på QCM.

På Altran strävar vi alltid efter att finna den optimala lösningen för dig som kund genom att ständigt följa utvecklingen inom kvalitetsområdet.

QCM handlar om att säkerställa ett effektivt arbetsflöde som skapar förutsättningar för kostnadsbesparingar och som följer gällande lagar, regler och standarder. QCM omfattar också uppföljning, kontroll och identifiering av förbättringsmöjligheter i det befintliga lednings- och kvalitetssystemet.

Altran har lång erfarenhet av QCM tjänster. Altran har levererat tjänster som strukturering av kvalitetssystem, rådgivning, dokumentation, test och testledning, mjukvaruvalidering, processvalidering, internrevisioner och validering av krav.

Kvalitetssäkring vid fabriksbygge

Vid bygge av ny fabrik i Europa bistod Altran det globala läkemedelsföretaget Ferring Pharmaceuticals med kravställning, idrifttagning, kvalificering och validering av utrustning och mediasystem.

Arbetet omfattade dokumentation såsom kravställningsdokument (URS), spårbarhetsmatriser, valideringsplaner, designkvalificeringar, riskanalyser (FMEA), leverantörstester, installations-, funktions- och prestandakvalificeringar.