• Välj webbplats

Projektledning & Verksamhetsutveckling

Kraven på projekt ökar både i form av projektens komplexitet och snäva tidsramar. Detta ställer mycket höga krav på styrning och struktur för att klara av att leverera och undvika risker i projekten.

Strukturerad projektledning är utan tvekan den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat projekt. En framgångsrik projektledare minskar risken och ger projektet energi och erfarenhet oavsett komplexitet och om det är agilt eller traditionellt.

Projektledning innebär att säkerställa att förväntat resultat levereras samt identifiera krav i projektgenomförandet. I projektledning ligger även att leda sitt team utifrån bland annat tidsplan, resurser och prioriteringar.

Våra projektledare har kompetensen att driva projekt genom hela systemutvecklingsprocessen, från förstudie till produktutrullning. Projektledarna har erfarenhet från etablerade metoder så som PPS, Pejl, PROPS, PRINCE2 samt agila utvecklingsmetodiker, exv. Scrum.

Verksamhetsutveckling

De företag som kan ställa om sin verksamhet efter en föränderlig omvärld är de företag som fortsätter att vara framgångsrika. Med snabbare teknikutveckling och ett tuffare affärsklimat på en global marknad ställs det idag högre krav på flexibilitet och anpassningsförmåga än någonsin tidigare.

Altran hjälper företag att realisera affärsnytta och vägleder genom olika förändringsinitiativ. Vi har en pragmatisk syn på verksamhetsutveckling, och anpassar metodik efter kundens situation. Utifrån förutsättningar, målbild och nuläge utvärderar vi olika alternativ för att identifiera det tillvägagångssätt som ger störst nytta och genomslag för ett fortsatt framgångsrikt arbete. 

Vi har ca 50 medarbetare inom området med lång erfarenhet från en mängd olika branscher och förändringsprojekt. Vi tillämpar agila såväl som traditionella metoder, och har en stor verktygslåda till vår hjälp vid verksamhetsanalys och utveckling.

Ett urval av ramverk och metoder för verksamhetsutveckling som vi använder och/eller lånar principer från är; TOGAF, Osterwalders Business Model Canvas, PENG-modellen, Astrakan-metoden, IRM's Stadsplanering, LEAN production, LEAN start-up m.fl. Vi har även erfarenheter från och kan stötta vid olika satsningar kring E-förvaltning, som prioritering och planering av de satsningar som ger störst nytta för brukarna.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

  • Förändringsledning
  • Process- och informationsmodellering
  • Omvärldsanalys
  • Upphandlingsstöd
  • Verksamhets- och behovsanalyser
  • Portfölj- och programstyrning
  • Effektanalyser och kartläggning
  • Kravhantering