• Välj webbplats

Enterprise Content Management

Med standardiserade och anpassade lösningar för informationshantering skapar du struktur och hittar den information du behöver när du behöver den.

Våra intranäts- och extranätslösningar skapar affärsnytta för dig som kund och ökar din effektivitet genom hela organisationen genom att fokusera på samarbete. Strukturerade dokumenthanterings- och arkiveringslösningar ger även konkurrensfördelar på marknaden genom att tillgängliggöra värdefull information och minskar kostnaderna för informationshanteringen.

Enterprise Content Management (ECM) är den uppsättning verktyg och processer som krävs för att hantera ostrukturerad information i din verksamhet.

Vår kompetens inom området ECM bygger på 20 års erfarenhet av att hjälpa våra kunder att strukturera deras information. Med över 150 experter inom området har Altran en bred erfarenhet av att skapa anpassade och effektiva lösningar.

Extern webb åt Socialstyrelsen

Altran har tagit fram en extern webbplats för Socialstyrelsen som bygger på en mängd olika SharePoint 2010-tekniker och omfattade implementering, konfiguration och användning av företagssök med FAST.