• Välj webbplats

Connected Services

Tekniska lösningar utvecklas ofta för ett specifikt ändamål inom ett specifikt område. Genom att länka ihop dessa tekniska lösningar kan problem som tidigare varit för komplexa bli hanterbara. Med vår expertis kan du med appar och integrerade weblösningar på mycket kort tid nå nya kunder och partners.

Genom lättillgänglig information och utbyte av information mellan olika tekniska plattformar skapas mervärden för organisationen som hjälper kunden att nå uppsatta mål. Genom att arbeta med Altran får du en helhetslösning för din informationshantering för såväl webben som mobilt.

Connected Services omfattar nätverks- eller trådlösa lösningar för såväl kommunikation mellan maskiner som mellan människa och maskin.

Altran har experterna för konceptutveckling, design och implementering och erfarenheten av att integrera och leverera mobila lösningar oberoende av plattform.

Mjukvarunedladdning & Diagnostik

Altran har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med olika fordonstillverkare. Vi har genom detta byggt upp en bred och djup kompetens inom området för mjukvarunedladdning och diagnostik inom fordonsbranschen. Altran erbjuder specialistkompetens i hela kedjan från konceptuella lösningar och processer till verktyg och systemimplementationer.

Mobil integration med SAP

Altran har byggt en mobil app åt en global telekomleverantör för att göra deras leveransorganisation mobil. På så sätt kan viktig affärsinformation bli lätt åtkomligt för medarbetare på språng.

Med en tät integration till kundens SAP-system kan användarna på ett ögonblick förses med den senaste informationen oavsett var i världen de befinner sig. Användarna kan på plats hos kund ge ökad service och aktuell status för kundens order. Genom att bygga en hybridapp levererades lösningen effektivt med stöd för flera plattformar till en låg kostnad och hög säkerhet.