• Välj webbplats

Business Intelligence

Behovet av effektiv informationshantering och rätt beslutsunderlag växer otroligt snabbt.

Altrans strategi inom Business Intelligence är att hjälpa dig som kund att öka konkurrenskraften genom förbättrad verksamhetskunskap, informationsteknologi, infrastruktur och datakvalitet.

Business Intelligence innebär att med teknologier för dataanalys och integration hitta applikationer och metoder för att bättre förstå sin verksamhet och sin omvärld.

Med vår gedigna erfarenhet av Information Management kombinerat med Business Performance erbjuder vi dig som kund att effektivisera din verksamhet med Business Intelligence-lösningar för beslutsstöd, rapportering, OLAP, statistisk analys, prognoser och data mining.

Altran integrerar Business Intelligence-lösningar i SharePoint för att på ett enkelt sätt nå så många delar av organisationen som möjligt med rätt information och beslutsstöd.

Altran är partner med de stora leverantörerna runt BI-plattformar och levererar kompetens och lösningar med ett fokus på följande leverantörer:

  • Microsoft
  • Informatica
  • QlikView
  • IBM Cognos
  • Oracle
  • Teradata