• Välj webbplats

Applikationsutveckling

Systemutvecklingsmetodiken täcker hela processen från förstudie till produktionssättning och förvaltning. Våra arkitekter och utvecklare förstår vikten av att konstruera rätt arkitektur för att få ett kostnadseffektivt, robust och framtidssäkrat system. Mjukvaruutveckling omfattar kunskaper om utvecklingsmetodik, programspråk, verktyg och ”best practises” för att effektivt bygga programmerade lösningar.

Altran har djup kunskap och beprövad erfarenhet av såväl webbapplikationer som inbyggda system. Vi utvärderar, analyserar och modellerar komplexa problemställningar och tar fram tekniska lösningar. Våra arkitekter och utvecklare förstår både begränsningarna och möjligheterna med webbaserade och inbyggda system, vilket gör oss rustade att utveckla en robust och kostnadseffektiv lösning för kunden.

Mjukvaruutveckling omfattar kunskaper om utvecklingsmetodik, programspråk, verktyg och ”best practices” för att effektivt bygga programmerade lösningar. Altran har lång erfarenhet av att arbeta med skräddarsydda lösningar och olika plattformslösningar och har gedigen kompetens inom bland annat:

• Kravanalys och kravspecifikation
• Arkitektur, systemdesign och modularisering
• Komponentbaserad mjukvarudesign
• Embedded Linux
• AUTOSAR

Våra systemutvecklare och arkitekter är vana att arbeta i olika typer av projekt med allt ifrån beprövad RUP-metodik till iterativa och agila projekt. Genom att fokusera på kundens verksamhetsbehov, teknisk design och effektiva utvecklingsteam kan Altran leverera mycket kostnadseffektiva lösningar till våra kunder.

Webblösningar och diagnostik

Vi trivs med att vara med tidigt i projekt där vi går in och stöttar med expertkompetens inom området. Lösningarna bygger vi i kända ramverk, öppna standarder och ledande plattformar. Våra utvecklare arbetar till stor del inom Java och .NET med ramverk som till exempel Struts, Spring, Swing, GWT, Hibernate, Ajax och LINQ.

Lösningarna innefattar allt från webblösningar för dokumenthantering och samarbetsportaler till diagnostik och mjukvarunedladdning, verkstadssystem och labbsystem.

Tillgång till kunskap

För ett globalt läkemedelsföretag har Altran byggt en kemidatabas, så att forskarna kan återanvända data från tidigare experiment som indata i nya experiment. En komplex sökmotor, integration av information back-bone och ett intuitivt användargränssnitt ger snabb och smidig tillgång till vetenskapliga fakta.