• Välj webbplats

Applikationsförvaltning

Som innovativ partner erbjuder Altran ett komplett koncept kallat Altrans applikationsförvaltning. Vi erbjuder en skräddarsydd lösning för effektiv och högkvalitativ applikationsförvaltning baserat på en lång och framgångsrik historia inom både utveckling och förvaltning av applikationer för globala organisationer. 

Genom att leverera ett helhetsåtagande inom applikationsförvaltning får våra kunder möjlighet att fokusera på kärnverksamheten och långsiktigt värdeskapande. Altran garanterar att era applikationer kommer att utvecklas i takt med organisationen och därigenom möjliggöra kontinuerliga förbättringar och lönsam tillväxt.

 

Processorienterad modell

Med flera års erfarenhet av programvaruutveckling och applikationsförvaltning erbjuder Altran en processorienterad lösning för support och förvaltning av hög kvalitet till låg kostnad. Modellen innehåller alla delar för att er verksamhet ska kunna upprätthålla en stabil och effektiv applikationsförvaltning.

Medan Altran tar hand om era applikationer kan ni fokusera på att nå nya framgångar inom organisationen, samtidigt som ni vet att era applikationer skapar mervärde för verksamheten.

Kostnadseffektivitet

Våra kunder kan fokusera på investeringar och processer som ligger i linje med kärnverksamheten. 

 

Flexibilitet

Vi erbjuder en behovsstyrd modell som hanterar variationer i intensitet och belastning.

 

Resurshantering

Vårt arbetssätt garanterar att en hög kompetensnivå finns tillgänglig för att tillgodose våra kunders verksamhetsbehov.