• Välj webbplats

Information Systems

Inom området Information Systems erbjuder Altran en mycket stor bredd av lösningar som hjälper våra kunder att omvandla information och data till kunskap.

För att våra kunder ska förstärka sin konkurrenskraft och öka sin lönsamhet måste deras lösningar för informationshantering effektivt stödja deras verksamhet och möta ett snabbare informationsutbyte samt ökade förväntningar på lättillgänglig och aggregrerad information.

De allra flesta företag ser ett allt ökat behov av integration mellan olika typer av system såsom Intranät, Extranet, ERP, affärssystem och publika webbsidor.

Moderna arbetssätt innefattar också användning av sociala medier som en naturlig del av arbetet och ett ökat behov av att genom dataanalys samla in information om användarbeteende och målgrupper.

Med hjälp av effektiva och moderna lösningar kan våra kunder:

  • Få kontroll över risker och ökade informationsflöden
  • Hantera kritiska innovationsprojekt
  • Automatisera sina processer
  • Snabbt anpassa sina verktyg efter förändringar i verksamheten
  • Utnyttja fördelarna med informationsplattformar, molnlösningar och Service-Oriented Architecture