• Välj webbplats

Altran: En nyckelpartner vid transformering av nätverk

Ett av de viktigaste resultaten av explosionen på datamarknaden är behovet av att införa ny nätverksteknik och på ett smart sätt ersätta existerande infrastruktur. Det innebär en stor omvandling av hur telekomleverantörer konstruerar, bygger och slutligen driver sina nät.

För att möta nya slutanvändares efterfrågan är det i själva verket ett måste för operatörer att bygga starka, flexibla, intelligenta, IP-baserade nätverk vilket möjliggör konvergerade kommunikations- och multimedietjänster. Dessa nya nätverk måste fungera till sänkta kostnader och samtidigt ökad effektivitet samt tillhandahålla enastående upplevelsekvalitet.

 

Expertis- och verksamhetsområden

Altrans NEX-plattform

För att bättre kunna stödja operatörer att möta allt större utmaningar i en snabbt växande nätverksinfrastruktur har Altran utvecklat en förmåga inom NätverksEXcellence (NEX) som bygger på tre globala kompetenscentra.

NEX samlar kompetens, metoder och lösningar i världsklass för att kunna ta sig an:

- Network Transformation: Rådgivare i teknik och ekonomi för att ge beslutstöd i komplexa miljöer

- Network Factory: Optimering av rörelsekostnader genom stark outsourcing och styrning av servicekapacitet

- Network Performance: Spjutspetsverktyg, kunskap och metoder för att få ut det mesta av nätet och säkerställa en upplevelsekvalitet i världsklass.

Som ett resultat täcker NEX (Altran Network EXcellence) hela nätverksdomäner, teknologier och projektcykler. Med mer än 900 dedikerade nätverksexperter, är Altran Europas främsta oberoende tjänste- och nätverkskonsultaktör.

Altran NEX Platform