• Välj webbplats

Våra tjänster

Altrans expertis grundar sig på arbete i fler än 12 länder för att hjälpa den offentliga förvaltningen att nå sina moderniserings- och resultatmål.

Den ekonomiska krisen har lett till budgetåtstramningar på många håll. Altran strävar därför efter att hjälpa våra kunder i den offentliga sektorn att hitta billigare sätt att lösa problem i verksamheten och erbjuder samtidigt ändamålsenliga och innovativa lösningar med stora fördelar och begränsad risk.

Réjane Prioux, Marketing Manager – offentlig sektor

Altrans verksamhet spänner över alla viktiga segment i den offentliga sektorn och vi har byggt upp ett globalt kunnande som förenar affärsmässig och teknisk kompetens inom offentlig förvaltning, offentliga finanser, rättsväsende, försvar och säkerhet, miljö, kollektivtrafik, vård, omsorg och utbildning.

Altrans lösningar för offentlig sektor:

  • Enterprise Content Management
  • Affärsinformation
  • It-styrning
  • It-säkerhet
  • Projektledning
  • Enterprise Performance

Altran arbetar också med att utveckla globala mervärdestjänster för vård- och omsorgssektorn och för att kunna erbjuda skräddarsydda konsulttjänster och tekniska lösningar inom e-hälsa, telemedicin och förebyggande hälsoinsatser.