• Välj webbplats

Internationella projektreferenser

Belgium

Belgien

  • Utveckling av en ny anställningsportal åt Europeiska kommissionen
France

Frankrike

  • Driftsättning av nya tjänster för medborgarna i samarbete med finansministeriet genom integrering och testning av det franska systemet för skatteupplysning. Altran lanserade även ett stödsystem för kroniska sjukdomar inom fransk sjukvård.
USA - Migration of electronic payment servers for 2 major actors in bank sector

Spanien

  • Analys, design, utveckling och support av it-lösningar för arbetsförmedling och praktik åt sysselsättningsdepartementet i Katalonien
Italy

Italien

  • Design och implementering av programramverk för insamling av feedback från medborgarna för att kunna ta fram och följa kvalitetsindikatorer i stadsförvaltningen
Netherlands

Nederländerna

  • Implementering av ett upplägg med flexibla kontor i Amsterdams kommun med datorisering av ärendehanteringen och minskad användning av pappersarkiv