• Välj webbplats

Altran @ Socialstyrelsen

Lösningar för myndigheter

Socialstyrelsen är en av Sveriges äldsta myndigheter och ansvarar för bland annat tillsyn, riktlinjer och beslutsunderlag för sjukvården i Sverige. En mycket stor del av myndighetens arbete handlar om att samla in, hantera och presentera information i olika former. Utmaningarna är många, till exempel att på ett kvalitetssäkrat sätt samla in information från andra myndigheter, landsting och kommuner som sedan skall sammanställas och presenteras.

Altran jobbar tillsammans med myndigheten inom ett stort antal olika projekt för att skapa effektiva stöd till myndighetens uppdrag.

Intranät

Socialstyrelsen har valt att bygga upp hela sin interna informationsplattform baserad på Altran Collaboration Platform; ett modernt startpaket för Intranät och extranät. Tillsammans har vi skapat en komplett informationsnav på mycket kort tid och bygger grunden för integration av myndighetens interna information.

Kunskapsguiden

Ett uppdrag vi är mycket stolta över är att tillsammans med Socialstyrelsen ha byggt upp en nationell webbportal som vänder sig till professionen som arbetar med hälsa, vård och omsorg. På ett effektivt sätt samlas kunskap inom olika områden från flera myndigheter och andra aktörer, kvalitetssäkrat och enkelt att använda.

Extranät

Att samarbeta med parter utanför den egna organisationen ställer höga krav på användarhantering, säkerhet och tillgänglighet. Socialstyrelsen behöver samla in information och samarbete med olika externa parter, många gånger med sekretessbelagd information. Altran har skapat en extern plattform med olika typer av samarbetsrum där både de interna användare och de externa parterna har enkel och säker access till information.