• Välj webbplats

Offentlig sektor

Altrans innovativa, effektiva och anpassade lösningar hjälper myndigheter att nå sina organisationsmål.

Altran hjälper idag ett stort antal myndigheter med att möta dagens krav på informationshantering och uppbyggnad av öppna tjänster där medborgarna, och andra intressenter, skall ha möjlighet att nyttja den offentliga informationen till olika tjänster.

Nycken till framgång för den moderna offentliga sektorn är effektiv och användarvänlig informationshantering som stödjer medarbetarna i deras vardag och lätt anpassas när uppdraget förändras. Att ta fram beslutsunderlag, genomdriva och följa upp olika politiska uppdrag skapar stora krav på en lättrörlig informationsplattform. Altran har gedigen erfarenhet från att bygga upp och integrera plattformar som motsvarar de högt ställda kraven.

I Sverige har vi möjlighet att leverera inom ramen för ett stort antal ramavtal, såsom IT-Konsult 2008, Uppdragskonsulting 2009, SharePoint Socialstyrelsen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Länsstyrelserna och Stockholms Läns Landsting.

Välkommen att kontakta oss med dina utmaningar!

Philippe Garcia, Government and Health & Social Affairs Director - Southern Europe

Jérôme Faggion, Government and Health & Social Affairs Director - Southern Europe
Jérôme Faggion, Government and Health & Social Affairs Director - Southern Europe

Extern webb åt Socialstyrelsen

Altran har tagit fram en extern webbplats för Socialstyrelsen som bygger på en mängd olika SharePoint 2010-tekniker och omfattade implementering, konfiguration och användning av företagssök med FAST.