• Välj webbplats

Våra tjänster

Ökad effektivitet och minskade kostnader

Vi hjälper våra kunder att öka lönsamheten genom att leverera anpassade lösningar som effektiviserar verksamheten och sänker kostnaderna. En djup verksamhetskunskap i kombination med expertis inom Lean Management, supply change management och upphandling gör det möjligt att snabbt uppnå mätbara resultat.

Altran tillhandahåller också lösningar för beslutsstöd och PLM för att förbättra verksamheten som helhet.

Nya tillväxtmarknader

Nya tillväxtmarknader innebär möjligheter att ge fler tillgång till medicin, hälso- och sjukvård. Det ställer i sin tur krav på ständig anpassning av strategi, organisation och verksamhet.

Altrans experter erbjuder branschspecifika lösningar som anpassar verksamheten och organisationen att ta sig an nya marknader under varje steg i värdekedjan.

Våra tjänster omfattar även stöd i att definiera globala samarbetsstrategier och lösningar för våra kunders internationella verksamhet.

Kvalitet

Kvalitetskrav skiljer sig mellan olika områden, geografier och faser. För att uppfylla rätt kvalitetsnivå gäller det att veta vad som gäller för respektive marknad och område. Här finns inget utrymme för misstag. På Altran har vi god kunskap om de regulatoriska krav som råder och har lång erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikbranschen.

Våra konsulter är på en djup nivå väl medvetna om innebörden av begrepp som screening, safety assesment, kliniska studier och batch management.

Det handlar om att säkerställa ett effektivt arbetsflöde som skapar förutsättningar för kostnadsbesparingar och som följer gällande lagar, regler och standarder.

Läkemedel

- Processteknik och industrialisering: uppskalning, teknologi-överföring, uppstart

- Byggnad/utrustning/verktyg: Ingenjörsvetenskap

- Kvalificering och validering av processer, utrustning, verktyg samt informationssystem

- Kvalitetssäkring, Quality Intelligence

- Operational excellence / Lean, optimering av läkemedelstillverkning

- Samordning och optimering av kliniska prövningar

- Regulatorisk verksamhet

- Support för produktlivscykelhantering

- Företagsinformation & verksamhetsstyrning

- System för hantering av tillverkningsinformation

- Validering och förvaltning av enterprisesystem

Medical Devices

- Innovation av produkter och tjänster (från POC till produkt)

- Systemkonstruktion (medskapande, från design och kostnad, ergonomi / HMI, design för provbarhet, integrering ...)

- Mjukvaruutveckling: verifiering / validering (från infrastruktur till kritiska inbyggda system)

- Kvalifikation och validering av utrustning, system och processer

- Kvalitetssäkring (EN 13485, 21 CFR 820 ...)

- Operational excellence / Lean

- Samordning och optimering av kliniska prövningar

- Regulatorisk verksamhet (CE, 510K…)

- Support för produktlivscykelhantering

- Företagsinformation & verksamhetsstyrning

Sjukvård

- För anslutna sjukhus: Modernisering av informationssystemen

- E-hälsa och telemedicin: Funktionella och tekniska integrationslösningar för komplexa system samt verksamhetssystem

- Sjukhusdrift: Verksamhetsstyrning, omvärldsbevakning, processoptimering (Lean sjukhus), QSE, etc.