• Välj webbplats

Internationella projektreferenser

UK - Program management: Controlling IT migration to a new Data Centre

Italien

Supply Chain Management

Altran hanterade hela eftermonteringsprogrammet för Italiens och Schweiz nya höghastighetståg, med följande resultat:

  • Produktkonformitet inför kund enligt plan
  • Minskade kostnader vid bristande överensstämmelse
  • Förbättrad leverantörskvalitet
Netherlands - Implementation of organizational changes due to MiFID

Belgien

Kontroll av leverantörskvalitet – Kvalitetsinspektion

Utveckling av kvalitetssystem, produktkvalificering och kontrollmetoder för fyra kabelunderleverantörer.

Altran fokuserade på risk för ledningsskador vid montering av kabeltrummor samt hanterings- och transportegenskaper avseende speciella processer (krimpning, vridmomentdragning, avskärmningsanslutning), samt med avseende på brand-/rökkontroller, bekräftelse av elkomponenter, järnvägsnormer och kundspecifikationer, tråd-tråd- och dielektriska tester, spårbarhet och konfigurationsuppföljning.

France - Reengineering Front to Back interface for MM products

Frankrike

Från innovation till massproduktion

En reducerad tågvikt på 7 ton med hjälp av innovativa tekniska system. Målet överträffades med 20 %.

USA - Migration of electronic payment servers for 2 major actors in bank sector

Italien

Hållbarhetshantering för tågtillverkare

  • Miljöledningssystem (ISO 14001, EMAS)
  • Ledningssystem för arbetsmiljö (OHSAS 18001)
  • Due Diligence
  • Livscykelanalys (LCA) och miljöprodukter
  • Miljöprövning
  • Hälso- och säkerhetsprövning