• Välj webbplats

Vår positionering

Kreativa och framgångsrika partnerskap

"I en högt koncentrerad marknad som återhämtar sig från den ekonomiska krisen är det viktigt att förstå de viktigaste frågeställningarna för flyg-, rymd- och försvarsindustrin. Klimatförändringar, renare flygplan, terroristhot, kommunikationssatelliter och jordobservationssystem är bara några av de frågor som pådriver de stora aktörerna att förutse trender och samarbeta i större utsträckning.

Det är därför vår framgång beror på våra partners kreativitet och prestationsförmåga och deras förmåga att tackla dessa kritiska problem. Detta tillåter oss att skapa viktiga samarbeten med våra kunder och dela deras risker."

Amel Meddah, Marketing Manager - Aerospace and Defence

Altran hjälper företag att testa deras vingar över hela världen

Altrans breda marknadstäckning, med verksamhet i över 20 länder, ger ett tydligt mervärde till våra kunderbjudanden. Detta är också fallet för flyg- och försvarsindustrin vars lokala team verkar i nyckelländer som Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien och Storbritannien, samt Förenade Arabemiraten och Indien. Framgången av vår strategi underbyggs av förmågan att samla våra medarbetares expertis över hela världen för att kunna ge skräddarsydda lösningar baserat på kundens behov:

  • Vår förmåga att skapa synergier och utveckla en hög kompetens 
  • Vår förmåga att integrera end-to-end-lösningar i hela värdekedjan 
  • Vår förmåga, som global partner, att möta våra kunders förväntningar