• Välj webbplats

Expertis och verksamhetsområden

Expertise towards excellence

 • Våra lösningar för kritiska problem: Innovation och prestandahantering
 • Vår tekniska globala närvaro: 4000 specialister världen över och ett högt kompetensvärde
 • Vårt engagemang för prestanda och samverkan: Proaktiva och skräddarsydda lösningar
 • Tekniska lösningar: Flygteknik, rymd och försvar, lufttransport

Luftfartslösningar

Tekniska lösningar

 • Materialflödesprestanda
 • Innovation
 • MRO
 • Konstruktion av system och utrustning
 • Struktur och mekanik
 • Flygfysik
 • Spetskompetens vid tillverkning

Drift- och flygplatslösningar

 •  Passagerarlösningar
 • Säkerhet
 • Infrastruktur och transport
 • Flygplansmodifieringar och konstruktion
 • Konstruktionssupport
 • Omvärldsanalys
 • Mark till luftuppkopplingslösningar
 • ATM och flygledning
 • Beslutsstöd (EFB, bemanningshantering)
 • Ombord-underhållning
 • MRO-lösningar
 • Flygdatahantering

Rymdlösningar: Altran hjälper kunder nå rymden

Sammansättning, test och drift

 •  Integrationstest
 • Industriell konstruktion

Process & prestanda

 • Projektledning
 • Driftkvalitet
 • Materialflödesprestanda

Systemkonstruktion

 • Design och tillverkning av satellitkablage
 • Design och tillverkning av EGSE och TE
 • Design och tillverkning av OGSE
 • Design och tillverkning av FPGA och kretskort
 • Design av strömförsörjning
 • RAMS-analys - Italien
 • Fullt support för AIV/AIT
 • Mjukvara

Mekanisk konstruktion

 • Design och produktion av MGSE
 • Strukturell och termisk analys och test
 • CAD

Försvarslösningar: Altran hjälper kunder möta de nya utmaningarna i dagens försvars- och säkerhetsindustri

 • Systemutveckling och styrning
 • Mekanisk konstruktion
 • Säkerhet
 • Materialflödeshantering
 • Drift