• Välj webbplats

Flyg och försvar

Kära besökare,

Välkommen ombord. Jag hoppas att du ska njuta av denna flygning tillsammans med våra flyg-, rymd och försvarsexperter för att lära dig mer om vår kompetens inom Aeronautics, Space and Defence (ASD).

På en komplex och centraliserad flyg- och försvarsmarknad är Altran inriktat på att ta itu med de många utmaningar som finns där, allt från miljöfrågor till revolutionerande teknik. Altrans roll som strategisk partner är att möta sina kunders utmaningar, från innovation till leverantörsoptimering, via verksamhetsstyrning.

I över 30 år Altran har utvecklat en unik position inom industrin där vi arbetar med flera viktiga aktörer genom att tillhandahålla tekniska och innovativa lösningar som gör det möjligt för dem att nå resultat på denna snabbt föränderliga marknad

Sébastien Renouard, Executive Director - AeroSpace and Defense
Sébastien Renouard, Executive Director - AeroSpace and Defense

Medvetna om de föränderliga trender och framtida tillväxtpotential som finns inom flygtekniksektorn så har Altran valt att investera i Air Transport, ett dedikerat strategiskt marknadssegment. Det här valet har lett till en något ny syn på marknaden, en syn som omfattar nya partnerskap och allianser och arbete tillsammans med våra kunder för att utveckla konkreta innovativa lösningar.

För att illustrera den nya positionering är Altran aktivt inom Aviation-distriktet i Dubai, baserat på Wings Valley®-konceptet, det största förlängda MRO-koncept i världen tillägnad affärsjetplan och helikoptrar som kommer att utvecklas i öst, med målet att driftsätta samma koncept inom hela Asien. Som en del av denna strategi för att utveckla nya affärsmöjligheter förvärvade Altran 100 % av IndustrieHansa, ett stort teknik- och konsultföretag med säte i Tyskland. Förvärvet har stärkt våra positioner hos våra större kunder.

För att ta itu med de viktigaste flyg- och försvarsutmaningarna så som anslutningsmöjligheter, prestanda, innovation, kritikalitet, […] stöds också våra flyg- och försvarsexperter av Altrans fyra grupplösningar: Intelligent Systems, Lifecycle Experience, maskinteknik och informationssystem.

Det här är varför Altrans mångåriga närvaro och expertis inom området för flygteknik, rymd, försvar och luftfart, tillsammans med sitt nätverk av mer än 4000 specialister världen över, gör oss till en av de viktigaste aktörerna inom flyg- och försvarssektorn idag.

Altrans ambition är att nå långt utöver den kultur av excellens i att förvalta och utveckla en proaktiv, anpassad strategi baserad på innovativa metoder som är särskilt utformade för att skapa de bästa lösningarna för våra kunder.