• Välj webbplats

Utmaningar inom energi och samhällsservice

Vi arbetar dagligen med konkreta problem, hjälper klienter att ta itu med de utmaningar de står inför och förbättrar våra tjänster och verktyg.

Vi förstår att våra kunder inom energibranschen står inför flera stora utmaningar såsom att tillhandahålla hållbar energi, optimering utvinning av fossila bränslen och utveckla nya energikällor.

Altran har 2500 konsulter, dedikerade till energisektorn, som använder sina färdigheter i Europa (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien) och USA. 

Att kombinera ekonomisk tillväxt och välfärd för alla är de största utmaningarna relaterade till energiproduktion.

Världen måste kunna upprätthålla nivån för energiförbrukning per capita som krävs för att stödja den ekonomiska uppbyggnaden av tillväxtmarknader.

Detta innebär flera utmaningar, såsom

1/ Utvinna fossila bränslen under mer extrema, mer ekonomiska och säkrare förhållanden

2/ Bygga upp en större raffineringskapacitet 

3/ Minska kärnavfall

4/ Säkerställa ett mer pålitligt sätt för att transportera el

Oavsett vår nivå av energiförbrukning måste vi begränsa omfattningen av föroreningarna som skapas av befintliga tillverkningsprocesser och minska vår konsumtion och utveckla konsekventa, pålitliga och rena former av alternativa energislag.