• Välj webbplats

Energi- och industrimarknaden

Förståelse för marknaden

För att få en bättre förståelse av marknaden har Altran antagit en tredelad strategi:

- Identifiera marknadsutmaningsområden där koncernens tjänster och lösningar medför det bästa av vår expertis.

- Skaffa en djupare förståelse för vissa svårigheter som skulle bidra till att förbättra räckvidden av vår kompetens och bredden av vårt utbud av lösningar.

- Underlätta samarbetet mellan våra specialiserade team och partners för att uppfylla säskilda behov.

Najib Akram, Energy Global Account Manager

Att ge kundsupport och specialistkompetens skapar värde för våra kunder och gör Altran till en idealisk partner

Altran bedriver verksamhet i stora delar av den energiproducerande industrin, nämligen inom olja och gas, elektricitet och förnybar energi och kärnkraft. Vi ger också stöd till energikonsumentsektorn, framför allt till kunder som inversterar i optimering av energikonsumtion.

Vår kompetens inom energibranschen täcker teknik, säkerhet och regelefterlevnad av utrustning och anläggningar, projektledning, samt driftsättning och upphandling. Inom ramen för konkurerande avreglering, hjälper vi till att start energiförsörjningsförbättringstjänster. Dessutom optimerar vi energimixen, samt effektiviteten i tertiära tjänster och industrianläggningar.