• Välj webbplats

Våra utmaningar

Stödja omvandlingen av affärsmodeller när det gäller prestanda, regler och metodik

"Efter år av stark tillväxt som manade på omvandlingen och diversifieringen av finansinstitutioners tjänster och verksamhet har lågkonjunkturen tvingat sektorns aktörer att se över sina affärsmodeller, sätta större fokus på konkreta resultatindikatorer, regler och risker.

Hög volatilitet och osäkerhet har påverkat många av de höga marginaler som under en lång period varit grunden för företags lönsamhet. Som ett resultat är bankerna nu inriktade på sin kärnverksamhet för att optimera effektivitet, kvalitet, innovation och kundernas förtroende. Många kontroll- och intäktshanteringssystem och operativa effektivitetsmetoder från andra sektorer anpassas nu för att nyttjas av den finansiella sektorn.

Finanskrisen har också haft en direkt påverkan på regelverk och riskhantering. Samtidigt som bankerna optimerar sina riskhanteringsverktyg, processer och strukturer utsätts de för ökad granskning och nya regler som kommer att påverka verksamheten och förvaltningsstrategierna.

Dessa trender är fastställda mot en bredare bakgrund av den tekniska utvecklingen, inriktad på att optimera kommunikation, interaktivitet och prestation. Den här utvecklingen är av största vikt på alla nivåer i den finansiella sektorn eftersom de kommer att göra det möjligt för finansiella institutioner att finjustera sina strategier, förbättra sina tjänster och därmed särskilja sig från sina konkurrenter."

Rejane Prioux, Marknadschef - Bank och Finans, Altran Group