• Välj webbplats

Bank och Finans

Altrans finansiella tjänster möjliggör att på dagens osäkra marknad kunna återta en hållbar tillväxt, att omvandla sin information och affärsteknik, och dra nytta av koncernens innovativa produkt- och servicelösningar.
Celia Reis, Head of Financial Services and Government - Southern Europe

Kära besökare,

Välkommen till sidorna för Bank och Finans där vi presenterar exempel på vårt utbud av aktiviteter och färdigheter.

Som en viktig partner och leverantör till sektorns ledande aktörer samarbetar vi dagligen med beslutsfattare och projektledare för att förbättra prestanda, öka tillförlitligheten och förtroendet, och att ta itu med omdanande och organisatoriska frågor med fokus på våra kunders verksamhet.

Våra finansiella tjänsters synsätt förklaras till stor del på följande sidor, tillsammans med vår organisations funktioner, färdigheter och erbjudanden, samt våra miljömässiga och globala mål.

En av våra viktigaste tillgångar, vilket är svårt att åskådligöra här, är engagemanget hos varje medarbetare på Altran för att lösa problem, inhämta kunskap och tekniska färdigheter samt förmågan att arbeta tillsammans, i multipla sektorer, för att föra din verksamhet framåt.

Vi förstår att våra kunders behöver lösningar som både är i samklang med lokala marknaders krav och följer standarder för best practice.

För att uppnå detta resultat har vi inrättat gränsöverskridande kompetensgrupper vilket ger Altran Financial Services seniora konsulter och chefer möjlighet att diskutera pågående affärsutmaningar, utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans för att utforma våra affärslösningar.

Detta gör det möjligt för medarbetare specialiserade inom ett område i ett land att dela sina kunskaper med utländska kollegor. På så sätt kan Altran ge sina kunder ett diversifierad, "agilt", erbjudande.