• Välj webbplats

Expertis och verksamhetsområden

Altrans tjänsteutbud genom hela produktutvecklingsprocessen

Leading Design: Styling & Class A Surfacing

Vårt mervärde: Leading Design

 • Från idéskapande genom hela serieproduktionen
 • Deltar i varje skede i skapandeprocessen för fordonet
 • Samordningsprojekt mellan In-house och Original Equipment Manufactures (OEM)

Powertrain

Vårt mervärde: Transport & Mobility Enhancement

 • Påskynda designprocessen med 30% och skära ner den tid som krävs för att genomföra förändringar med 50%
 • Alternativ Powertrain-utveckling för hybrider och kraftfulla elfordon
 • Exklusiv utbildningspartner

Safety & Driving Assistance Systems

Vårt mervärde: Innovative Driving Solutions for Comfort & Safety

 • Partnerskap med biltillverkare sedan upptrappningen av säkerhets- och förarstödssystem
 • Gemensamt produktarbete med OEM och Tier 1-leverantörer
 • Involverade i produktprocesser och kundplaner

Connected Car & Infotainment

Vårt mervärde: Vehicle Networking & Passenger-Experience Enhancement

 • Utveckling av Infotainment - alla fordonsklasser/alla produktutvecklingsprocesser (PDP)
 • Stöd i utvecklingen av högpresterande onlinetjänster
 • Koppla samman smarta enheter och integrera applikationer i bilar

e-Mobility

Vårt mervärde: Mastering the New Car Revolution

 • Hög prestanda och hög utveckling av nästa generations teknik
 • Lång erfarenhet av hela utvecklingsprocessen
 • Övergripande strategi och erfarna multidisciplinära team 

Vehicle Energy Management

Vårt mervärde: Intelligent Energy Management to Reduce Ecological Footprint

 • Mångårig erfarenhet av strömhantering av hög- och lågspänning, laddningssystem och system för reducering av koldioxidutsläpp
 • Integration av energi- och nätverkssystem och offentliga infrastrukturer
 • Process- och arkitekturutveckling

Production Planning & Logistics

Vårt mervärde: Enhanced Flow-Processes & Capacity

 • Lösningar som är designade för att ta itu med ökad komplexitet inom produktion och logistik
 • Kostreducering och processoptimering
 • Metodiskt och tekniskt kunnande inom internationella projekt

After sales: Process Analysis & Technical Documentation

Vårt mervärde: From Vision to Reality

 • Dokumentation för hela produktionsutvecklingsprocessen
 • Support för nästan varje serie av premiumbilar och lastbilar
 • Hög kompetens genom vår reviderade Quality Management Process

Förvärv

Altran stärker sin ställning inom fordonsindustrin och förvärvar Concept Tech, världsledande inom Passive Safety Development

Nytt kontor i Mexico

Altran stärker sin närvaro inom automotive och öppnar regionkontor i Mexico.

Altrans experter

David Nicolas, Sydostasien-ordförande och VD.