• Välj webbplats

Kompetens och expertis

ADM1 - Konsulttjänster & teknisk expertis

Konsulttjänster och teknisk expertis tillhandahålls på löpande räkning för att hjälpa våra kunder med deras projekt.

Hur fungerar det?

  • Uppdrag hanteras vanligtvis via en inköpsorder eller utifrån en given prislista
  • Kund äger och hanterar tidsplan och allokering av resurser
  • Fakturering baseras på faktisk nedlagd tid

ADM2 - Ett team av konsulter

Du har tillgång till en uppsättning kompetenser som tillhandahålls inom ramen för ett Service Level Agreement (SLA) och regleras mätbara nyckeltal (KPI:er).

Hur fungerar det ?

  • Baseras på Service Level Agreements eller ramavtal, vanligtvis på plats hos kunden
  • Kunden väljer från en resurspool som omfattar konsulter och den kompetens som krävs för att hantera tjänsten
  • Kunder äger personalplanen och ställer kraven på resurserna
  • Altran leder teamet som är "handplockat" av kunden och rapporterar nyckeltalen (KPI)
  • Fakturering sker baserat på de faktiska resurser som använts och nedlagd tid