• Välj webbplats

Åtaganden

ADM3 - Fastprisprojekt

Oavsett om ditt projekt verkar vara enkelt eller är lika komplicerat som att skicka en människa till månen (komplett design, bygga och leverera ett unikt och komplext system) ... erbjuder Altran en integrerad projektorganisation som skräddarsys efter ditt behov. Utifrån definierat projekt och kraven på kompetens kombineras konsulter från olika tekniska områden på ett optimalt sätt så att målen uppnås inom ramen för given omfattning och avtalat pris.

ADM4 - Köpta tjänster

När du själv håller i planeringen av komplex utveckling eller produktions-/underhållsfaser men önskar att dra nytta av vår kompetens och åtaganden arbetar vi på återkommande arbetspaket eller aktiviteter och:

  • Ger tillgång till en portfölj av tjänster och lösningar till ett fast pris per aktivitet eller för återkommande arbetspaket
  • Garanterar kvalitén på resultatet - resultatet levereras i tid, till överenskommen kostnad och i avtalad omfattning

Hur fungerar åtaganden? (ADM3 och ADM4)

  • Kunden definierar en tydligt avgränsad projektomfattning eller en kravspecifikation
  • Kund och Altran kommer tillsammans överens om ett fastpriskontrakt som bygger på resultat med acceptanskriterier, leveransdag eller milstolpar för de tjänster eller aktiviteter som skall utföras
  • Altran är fullt ansvarig för projektgrupp, installation och genomförande
  • Altran ansvarar för planering, kostnadskontroll, kvalitetskontroll och omfattningen på projektet
  • Fakturering baseras på uppnådda milstolpar eller avslutade aktiviteter