• Välj webbplats

Altrans leveransmodell

På Altran anpassar vi vår leveransmodell för att möta förändringar. Dels hos våra kunder, dels utifrån vad som sker på marknaden. Våra kunder söker i allt större utsträckning strategiska partners som kan stödja globala projekt, garantera enhetlig servicenivå och samtidigt verka på lokala marknader och leverera enligt fastprisavtal.

Altran tillhandahåller konsulttjänster och teknisk expertis med en flexibel hantering av projekt på löpande räkning samtidigt som vi har ett ökat fokus på fastprisåtaganden och köpta tjänster.

Oavsett dina behov har Altran djup kunskap och erfarenhet som spänner över flera sektorer. I kombination med våra verktyg och metoder ger vi dina projekt liv och öka prestandan. Allt med stöd av Altrans leveransmodell.

Michel Bailly, Executive Vice-President - Programs & Innovation