• Välj webbplats

Partnerskap

Som en oberoende tjänsteleverantör är Altran partner med ett flertal aktörer inom vårt område.

Altran är en av Microsofts närmaste partners. Som flerfaldig guldpartner inom bland andra områdena Content & Collaboration och Business Intelligence har Altran expertkunskap som möjliggör att med Microsofts produkter leverera lösningar på komplexa problem.

Altran är ledande i Sverige inom området SharePoint och molnbaserade samarbetslösningar och har byggt upp en gedigen kompetens genom flera hundratusen utvecklingstimmar inom området.

EMC Documentum erbjuder en bred produktflora och kan hantera alla tänkbara behov inom informationshantering, oavsett ifall det gäller automatisering av processer, avancerade mediaarkiv, webpublisering eller e-Arkivering.

Altran i Sverige har varit partner till EMC i över 10 år och vi har lärt oss vad plattformen innebär – en möjlighet för våra kunder att se sin information som deras viktigaste tillgång utan att behöva bry sig om de problem den ständigt ökande informationsmängden innebär. Vi har samtidigt byggt upp den största och bästa konsultorganisationen för EMC Documentum i Norden.

Vår främsta styrka ligger i vår långa erfarenhet. Vi vet hur man gör och har hjälpt många företag. Vi vet också att utmaningen inte ligger i tekniken, utan i tillvägagångsättet, men utan en gedigen plattform så riskerar man att bara komma halvvägs. Då känns det tryggt att veta att EMC Documentum har varit den marknadslednande plattformen för informationhantering det senaste decenniet. Vi kan EMC Documentum.

Altran är partner med NetIQ. NetIQ har lösningar inom områdena; Identity and Access Governance, Access Management, Security Management, System & Application Management, Workload Management och Service Management. Alla med de gemensamma nämnarna att få åtkomst, bevilja åtkomst och övervaka åtkomst. NetIQ integreras sömlöst med befintlig infrastruktur och använder en enhetlig plattform som gör att IT-personal kan hantera företagstjänster på ett intelligent sätt.

EPiServer CMS - världens snabbast växande kommersiella CMS plattform - är ett snabbt, flexibelt och robust Web Content Management-system som används av tusentals organisationer och företag runt om i världen för att hantera sina webbplatser och intranät

Altran erbjuder i samarbete med EPiServer egenutvecklade lösningar eller tredjepartslösningar som till fullo integreras i redaktörs- och administratörsgränssnitt med mycket bra stöd för att bygga globaliserade webbplatser.

Altran är partner med Oracle - en av världens största mjukvaruföretag med en mycket stark ställning inom området databaser, virtualisering och mjukvaruprodukter. Oracle är också ägare av programspråket Java.

Förutsättningarna på marknaden förändras snabbt vilket kräver anpassningar av de processer som är kritiska för ett företag. Genom att nyttja en plattform som tillåter dig att integrera din information med dina kritiska affärsflöden kan du ligga steget före. Den produktportfölj som IBM erbjuder för ECM och Business Process management (BPM) gör det möjligt att snabbt anpassa processer och information efter marknadens krav och hela tiden ge dig rätt beslutsstöd  - när du behöver det.

På Altran har vi alltid arbetat med ECM. Plattformen har varit underordnad och kundernas krav har styrt vilka plattformar vi valt att arbeta med. Vårt partnerskap med IBM har därför passerat det finaste nålsöga vi kan hitta – nämligen våra kunders. Altran är Nordens ledande leverantör av tjänster kring IBM FileNet och tillsammans med IBM erbjuder vi helhetslösningar till våra kunder.

 

Axceler erbjuder produkter inom migrering, underhåll, säkerhetshantering och övervakning av SharePoint.

Genom sitt verktyg ”Control Point” tar du enkelt kontrollen över stora mängder data och samarbetsytor och kan, bland annat, övervaka säkerhet och dataväxt, automatisera optimering av lagringsytor och hantera säkerhetspolicys globalt.

Axcelers verktyg Davinci Migrator tillåter även flytt och migrering av data mellan SharePoint miljöer.

 

Metalogix erbjuder erkända produktivitetslösningar för Microsoft SharePoint och Exchange.

Genom sitt SharePoint migreringsverktyg och Exchange arkiveringsmjukvara möjliggör Metalogix lösningar för att migrera, administrera, återställa och arkivera datainformation för att säkra tillgänglighet, lagkrav och göra företag mer effektiva.

Metalogix erbjuder också "Content Lifecycle Management" för Microsoftmiljö och är en Microsoft Certifierad Guldpartner.

NextDocs produkter är specialbyggda för företag i starkt reglerade miljöer. Genom att vidareutveckla Microsofts dynamiska SharePoint-plattform, är NextDocs dokumenthanteringslösningar kostnadseffektiva, intuitiva, flexibla och skalbara

Nintex förstärker Altrans erbjudande inom SharePoint-området genom att komplettera standardplattformen med avancerade möjligheter inom workflows och processhantering.

Nintex är en världsledande utvecklare av applikationer som vidareutvecklar möjligheterna inom Microsoft SharePoint-teknik. Nintex produkter används av kunder i mer än 80 länder, däribland 40 Fortune 500-företag.

Fokus ligger på att bygga programvara som överbryggar klyftan mellan det som kan köpas från Microsoft idag och ytterligare funktioner som efterfrågas på marknaden.

Nintex är Microsoft Gold Partner

Sharegate förenklar administrativa uppgifter för SharePoint, Office 365, och OneDrive for Business för tusentals administratörer och avancerade användare runtom i världen. Sharegate är ett privatägt företag baserat i Montreal och är betrott av mer än 10 000 organisationer. Som ledare inom sin bransch lever Sharegate efter mottot: "innovate and keep things simple & fun." www.share-gate.com