• Välj webbplats

Carina, databasdesigner

Man känner stor respekt inför sina kollegor

"Jag har anställningsnummer 16, rekryterad på mitt 25-årskalas. Jag jobbar med databasdesign och applikations-utveckling mot Oracle.

Jag är konkret och inte visionär. Jag måste veta hur det funkar, se hela bilden, hur det hänger ihop. Det är min personlighet. Så därför biter jag mig fast i organisationer och blir den folk kommer och frågar eftersom jag kan systemet.
 
I det här uppdraget är applikationen baserad på Documentum, så databasen ligger längre ner än jag är van vid. Jag granskar datakvalitet kan man säga, informationsanalys. Jag håller upp problembilder och lösningsscenarior för informationsägarna.

Sen får de välja vilka problem de vill att vi löser. Jag gör det här jobbet från botten – det passar mig att få rodda i databasen, skriva skript och prata med folk, för jag är en väldigt konkret person. Resultatet av arbetet är att det blir snyggare där ute i verkstäderna där informationen visas.
 
Jag har tagit mig en plats på företaget, folk vet vem jag är. Ingen tilldelar dig en hierarkisk position utan du måste med din person göra dig en position. Men det uppmuntras. Om ingen tog initiativen skulle inte Altran fungera. Man känner stor respekt och ödmjukhet inför sina kollegor och här gäller motsatsen till konkurrensmentalitet. Alla utgår från att alla är kompetenta och det är ett egenansvar att utveckla sig."