• Välj webbplats

Internationell erfarenhet

En möjlighet för individen och en tillgång för företaget

Vi finns där våra kunder finns. Det ger våra konsulter möjlighet att bolla idéer med kollegor runt om i världen, eller välja att arbeta på någon annan ort.

Det program inom koncernen vi kallar Mov’Altran öppnar upp möjligheter till intern rörlighet genom publicering av lediga tjänster på intranätet och ger en global struktur med gemensamma riktlinjer, information och support.

Yrkesmässig eller geografisk rörlighet spelar en betydande roll för vår tillväxt och grundar sig på viljan att

  • möta önskemål och uppmuntra till rörlighet inom koncernen 
  • stödja koncernens utvecklingsstrategi och möta kundernas förväntningar 
  • främja korsbefruktning av kunskap och idéer mellan team och experter 
  • identifiera och ta tillvara på speciell kunskap och kompetens.